Taakstellingen

Stand van zaken

5.1 Stand van zaken

In onderstaand overzicht staan de taakstellingen uit de programmabegroting 2022.

Herkomst

Maatregel

Begroting 2022

Status

PN 2015

Systeeminnovatie fysiek domein

200

BGR 2021

Inrichtingsplan concernzaken

280

Reorganisatie

Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen

937

PN2021

Besparing ambtelijke organisatie

200

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:

Systeeminnovaties fysiek domein en taakstelling inrichtingsplan concernzaken
De taakstelling systeeminnovaties fysiek domein en de taakstelling inrichtingsplan concernzaken zijn met ingang van 2022 structureel ingevuld.

Overige taakstellingen
De taakstelling uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen en de taakstelling besparing ambtelijke organisatie verwachten we structureel in te vullen door besparingen binnen de personeelsbegroting en het efficiënter maken van onze bedrijfsvoering. Wij zoeken daarbij naar besparingsmogelijkheden binnen de totale personeels- en bedrijfsvoeringsbegroting. Met name het verbeteren van de processen in het brede sociale domein kan naar verwachting een bijdrage leveren aan de invulling van deze taakstellingen. Het plan van aanpak hiervoor is gereed en moet nu worden geïmplementeerd. Als gevolg van de tijd die hiervoor nodig is, is het niet zeker of het veranderproces in 2022 al voldoende financiële vruchten af zal werpen om de taakstelling dit jaar volledig in te vullen.

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34