Bijlage

Totaal overzicht investeringskredieten

6.2 Totaal overzicht investeringskredieten

In deze bijlage treft u een totaaloverzicht van alle (nog) openstaande investeringskredieten vanaf 2020.

Investeringskredieten

Jaar

Raming oud

Verhoging krediet

Verlaging krediet

Raming nieuw

Informatisering en automatisering

Hardware

2020

475

-

-

475

Software

2020

76

-

-

76

Project datagedreven werken

2020

250

-

-

250

Hardware

2021

454

-

-

454

Software

2021

93

-

-

93

Investeringsruimte

2021

26

-

-26

-

Hardware

2022

500

138

-

638

Software

2022

100

88

-

188

Project datagedreven werken

2022

250

-

-100

150

Investeringsruimte

2022

100

-

-100

-

Totaal Informatisering en automatisering

2.324

226

-226

2.324

Gronden en gebouwen

Adastraat 6

2020

30

-

-

30

Binnenhof 51, de Schelf

2020

93

-

-

93

Herengracht Ateliers

2020

22

-

-

22

Ledeboerslaan 3, kinderboerderij

2020

27

-

-

27

Leemhorst 5, sporthal

2020

66

-

-

66

Luctor et Emergo, natuurgrasveld

2020

30

-

-

30

PH, toegangsweg

2020

15

-

-

15

Sluiskade NZ 126, Sportpark

2020

322

-

-

322

Stins 2, sporthal

2020

21

-

-

21

Sumatraplein 1, 't Dok

2020

40

-

-

40

Turfkade 15

2020

57

-

-

57

Turfkade 17

2020

60

-

-

60

Wendelgoor, natuurgrasveld en parkeerplaats

2020

43

-

-

43

Wierdensestraat 32

2020

22

-

-

22

Apollolaan 1, Eninver

2021

118

-

-

118

Cesar Franckstraat 1d

2021

41

-

-

41

Elisabethhof, Hof 88

2021

100

-

-

100

Hagenborgh, Stadserf P2

2021

18

-

-

18

Hagenborgh, Stadserf P3

2021

211

-

-

211

Haven Zuidzijde 30

2021

94

-

-

94

Jan Tooropstraat 34, de Driehoek

2021

28

-

-

28

Leemhorst 5, sporthal

2021

144

-

-

144

Molen De Hoop

2021

47

-

-

47

NH Kerk

2021

25

-

-

25

Oranje Nassau

2021

28

-

-

28

Sluiskade NZ 126, Sportpark

2021

248

-

-

248

Stadhuisplein 2-14 De Schil

2021

64

-

-

64

Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken

2021

374

-

-

374

Stadionlaan 60 , IISPA

2021

66

-

-

66

Turfkade 15

2021

15

-

-

15

Willem de Clercstraat 23a

2021

28

-

-

28

Winkelsteeg 82, Oosterborgh

2021

42

-

-

42

Stadhuis inhuizing werkplein

2021

325

-

-

325

Grond vm brandweerkazerne Almelo Zuid

2021

180

-

-

180

Pand vm brandkazerne Almelo Zuid

2021

171

-

-

171

Gymlokalen

2022

165

-

-

165

Sporthallen

2022

101

-

-

101

Stadionlaan 60, sporthal

2022

155

-

-

155

Sluiskade NZ 126, sportpark

2022

173

-

-

173

Cultuur-/welzijnsaccommodaties

2022

112

-

-

112

Clematisstraat 2

2022

100

-

-

100

Apollolaan 1, MFA eninver

2022

149

-

-

149

Elisabethhof 2-10, Hof '88

2022

350

-

-

350

Haven Zuidzijde 30, stadhuis

2022

153

-

-

153

Locaties medewerkers

2022

42

-

-

42

Parkeren

2022

145

-

-

145

Monumenten

2022

120

-

-

120

Overige locaties

2022

125

-

-

125

Sportparken

2022

55

-

-

55

Centralisatie huisvesting uitvoering Fysiek

2022

19.602

19.602

Totaal Gronden en gebouwen

5.160

19.602

-

24.762

Kleine kapitaalwerken

Investeringsruimte

2022

200

-

-

200

Totaal kleine kapitaalwerken

200

-

-

200

Overig

Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559

2021

20.900

-

-

20.900

Totaal overig

20.900

-

-

20.900

Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning

28.584

19.828

-226

48.186

Verharding/wegen

Bruglaan Aadorp

2020

75

-

-

75

Christoffelstraat - Deldensestraat

2020

88

-

-

88

H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)

2020

50

-

-

50

Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan

2020

50

-

-

50

Kerkhofsweg

2020

50

-

-

50

Kolthofsingel fase 3 en 4

2020

300

-

-

300

Plesmanweg nazorg

2020

40

-

-

40

Rumerslanden (Canadahof)

2020

235

-

-

235

Schelfhorstweg

2020

75

-

-

75

Sluitersveldssingel (richting VRI singel)

2020

400

-

-

400

Investeringsruimte

2020

-

290

-

290

Christoffelstraat - Deldensestraat

2021

125

-

-10

115

F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat

2021

600

-

-

600

H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35)

2021

100

-

-100

-

H.R. Holstlaan (ontsluitingsweg Kees Smit)

2021

100

-

-

100

Hospitaalweg, L. v Kortrijk en Verl. Sportlaan

2021

600

-

-

600

Kerkhofsweg

2021

150

-

-150

-

Largas H.R. Holstlaan

2021

500

-

-

500

Rumerslanden (Henk Höftenstraat)

2021

260

-

-

260

Schelfhorstweg

2021

175

-

-175

-

Sluitersveldsingel (t.h.v. Vriezenveenseweg)

2021

50

-

-50

-

Vriezenveenseweg - Almeloseweg

2021

75

-

-

75

Witvoetenstraat en Gravenstraat

2021

50

-

-

50

Investeringsruimte

2021

196

571

-

767

F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereidingsfase)

2022

75

-

-

75

Grotestraat Noord (voorbereidingsfase)

2022

180

-

-

180

H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereidingsfase)

2022

120

-

-

120

Laan van Kortrijk (voorbereidingsfase)

2022

25

-

-

25

Ootmarsumsestraat - Markgraven (voorbereidingsfase)

2022

2

-

-

2

Onvoorzien

2022

15

-

-

15

Rumerslanden (voorbereidingsfase)

2022

48

-

-

48

Schuilenburgsingel (voorbereidingsfase)

2022

60

-

-

60

Verbeteren wegbermen (voorbereidingsfase)

2022

53

-

-

53

Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereidingsfase)

2022

15

-

-

15

Witvoeten- en Gravenweg (voorbereidingsfase)

2022

53

-

-

53

Totaal Verharding/wegen

4.990

861

-485

5.366

Investeringsimpuls infrastructuur

Aalderinkssingel tot Nieuwstraat

2021

1.525

-

-

1.525

Aalderinkssingel tot Nieuwstraat subsidie

2021

-1.220

-

-

-1.220

Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ

2021

575

-

-

575

Brugstraat - fietspad H. Dunantstr-Sluiskade NZ subsidie

2021

-336

-

-

-336

Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestiging Kees Smit)

2021

200

-

-

200

Ambachtstraat kruispunt aanpassen subsidie

2021

-100

-

-

-100

Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode)

2021

1.475

-

-

1.475

Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie 2020

2021

125

-

-

125

Bijstelling H.R. Holstlaan (Stins Nijenrode) subsidie

2021

-1.325

-

-

-1.325

Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel

2021

280

-

-

280

Fietspad Van Rechteren Limpurgsingel subsidie

2021

-210

-

-

-210

Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ

2021

60

-

-

60

Fietsoversteek toerit Sluiskade ZZ subsidie

2021

-45

-

-

-45

Plateau Hofkampstraat

2021

50

-

-

50

Plateau Hofkampstraat subsidie

2021

-38

-

-

-38

Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg

2021

54

-

-

54

Plateau Bornerbroeksestraat - Nijreesweg subsidie

2021

-41

-

-

-41

Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen

2021

75

-

-

75

Fietspad Aalderinkssingel

2021

119

-

-

119

Fietspad Hofstraat

2021

90

-

-

90

Hospitaalweg

2021

100

-

-

100

Investeringsruimte

2021

675

-

-

675

H. Roland Holstlaan /Kleine Bunder - langzaam verkeer ongelijkvloers

2022

6.050

-

-

6.050

Subsidie

2022

-3.025

-

-

-3.025

Kleine Bunder - Bornerbroeksestraat - reconstructie

2022

500

-

-

500

Bijdrage provincie

2022

-250

-

-

-250

Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen

2022

75

-

-

75

Totaal investeringsimpuls infrastructuur

5.438

-

-

5.438

Openbare verlichting

Verledden openbare verlichting RAAD-5523

2020

2.000

-

-

2.000

Verledden openbare verlichting

2022

725

-

-

725

Voorbereidingsfase projecten 2022

2022

40

-

-

40

Totaal Openbare verlichting

2.765

-

-

2.765

VRI's

Diverse VRI's

2020

497

-

-

497

Detectie op afstand

2020

73

-

-

73

VRI H.R. Holstlaan-Largas

2020

150

-

-

150

Diverse VRI's

2021

1.062

-

-

1.062

Subsidie

2021

-478

-

-

-478

Investeringsruimte

2021

135

-

-

135

Investeringsruimte

2022

108

-

-

108

Totaal VRI's

1.547

-

-

1.547

(Civiele) Kunstwerken

Brug Bornerbroeksestraat

2020

659

9

-

668

Brug Plesmanweg

2020

280

-

-

280

Brug Steffensweg

2020

70

-

-

70

Brug Hanzelaan

2021

115

-

-

115

Eilandbrug

2021

400

-

-

400

Kademuur t.h.v. Tuinstraat

2021

125

-

-

125

Nieuwe Sligtestraat

2021

235

-

-

235

Oever Almelose Aa t.h.v. Cogas

2021

52

-

-52

-

Tunnel Hofkampstraat

2021

330

70

-

400

Investeringsruimte

2021

72

68

-27

113

Beschoeiingen herstellen (voorbereidingsfase)

2022

19

-

-

19

Brug Schokland (voorbereidingsfase)

2022

60

-

-

60

Brug Vriezebrug (voorbereidingsfase)

2022

12

-

-

12

F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereidingsfase)

2022

30

-

-

30

Oevers De AA (voorbereidingsfase)

2022

23

-

-

23

Onvoorzien

2022

14

-

-

14

Tunnel Leemslagenweg (voorbereidingsfase)

2022

12

-

-

12

Totaal Kunstwerken

2.508

147

-79

2.576

Verbreding Almelo-Nordhornkanaal*

investeringen 2022 bruggen

2022

65

-

-

65

investeringen 2022 aanleg steigers

2022

75

-

-

75

Totaal verbreding Almelo-Nordhornkanaal

140

-

-

140

Havens en waterwegen

investeringsruimte

2022

49

-

-

49

Totaal havens en waterwegen

49

-

-

49

Parkeren

Kentekenherkenningscamera's parkeergarages

2021

80

-

-

80

Totaal Parkeren

80

-

-

80

Overig

Ondergronds brengen hoogspanningslijn RAAD-6078

2021

100

-

-

100

Subsidie CEF

2021

-1.200

-

-

-1.200

Verruiming binnenhavens Twentekanaal RAAD-5327

2021

3.900

-

-

3.900

Busstation binnenstad verplaatsen monument

2022

65

-

-

65

Totaal Overig

2.865

-

-

2.865

Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer

20.382

1.008

-564

20.826

Onderwijshuisvesting

Voortgezet onderwijs

2020

2.798

-

-

2.798

Investeringsruimte

2020

750

-

-

750

Primair onderwijs

2021

1.500

-

-

1.500

Voortgezet onderwijs

2021

4.000

-

-

4.000

Primair onderwijs

2022

500

-

-

500

Speciaal onderwijs

2022

3.000

-

-

3.000

Voortgezet onderwijs

2022

2.000

-

-

2.000

Totaal Onderwijshuisvesting

14.548

-

-

14.548

Hoofdtaakveld 4 Onderwijs

14.548

-

-

14.548

Openbaar groen

Kruispunt Bleskolk / Plesmanweg

2020

130

-

-

130

Vervangen / herplant bomen

2021

242

-

-32

210

Vervangen groen

2021

-

32

32

Zeven Bosjes fase 2

2021

100

-

-

100

Aalderinkshoek

2021

100

-

-

100

Schelfhorst

2021

150

-

-

150

Sluitersveld

2021

25

-

-

25

Bijdragen projecten

2021

370

10

-

380

IGOP groen

2021

50

-

-

50

Nazorg groen

2021

50

-

-

50

Investeringsruimte

2021

68

-

-10

58

Bijdrage projecten 2022 (voorbereidingsfase)

2022

6

-

-

6

Onvoorzien 2022

2022

15

-

-

15

Planmatig onderhoud wegbermen 2022 (voorbereidingsfase)

2022

8

-

-

8

Vervangen / herplanten groen 2022 (voorbereidingsfase)

2022

38

-

-

38

Voorbereiden groen algemeen 2022 (voorbereidingsfase)

2022

8

-

-

8

Totaal openbaar groen

1.360

42

-42

1.360

Bomen

Boomwortelgroei 2022 (voorbereidingsfase)

2022

11

-

-

11

H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereidingsfase)

2022

2

-

-

2

IGOP 2022 - communicatie

2022

1

-

-

1

IGOP 2022 - nazorg

2022

2

-

-

2

Meulenbeldlaan (voorbereidingsfase)

2022

16

-

-

16

OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (voorbereidingsfase)

2022

5

-

-

5

OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (voorbereidingsfase)

2022

6

-

-

6

Onvoorzien

2022

7

-

-

7

Rumerslanden (voorbereidingsfase)

2022

4

-

-

4

Vervangen / herplanten bomen 2022 (voorbereidingsfase)

2022

15

-

-

15

Zeven Bosjes (voorbereidingsfase)

2022

15

-

-

15

Totaal bomen

84

-

-

84

Speeltoestellen/beweegplekken

Speeltoestellen

2021

375

-

-

375

Beweegplekken

2021

300

-

-

300

-

-

Speeltoestellen

2022

375

-

-

375

Beweegplekken

2022

300

-

-

300

Totaal speeltoestellen/beweegplekken

1.350

-

-

1.350

Kunstgrasvelden

PH 2x bovenlaag

2021

495

-

-

495

Totaal kunstgrasvelden

495

-

-

495

Tractie

Vervoermiddelen

2020

210

-

-

210

Groot materieel

2021

65

-

-

65

Tractoren

2021

295

-

-

295

Vervoermiddelen

2021

532

-

-

532

Vervoermiddelen

2022

401

-

-

401

Tractoren

2022

115

-

-

115

Groot materieel

2022

85

-

-

85

Totaal Tractie

1.703

-

-

1.703

Tractie sport

Vervoermiddelen

2020

31

-

-

31

Tractoren

2020

36

-

-

36

Vervoermiddelen

2021

31

-

-

31

Vervoermiddelen

2022

35

-

-

35

Tractoren

2022

40

-

-

40

Totaal Tractie sport

173

-

-

173

Sport overig

Kantplanken kunstgrasvelden

2022

157

-

-

157

Totaal sport overig

157

-

-

157

Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

5.322

42

-42

5.322

Riolering (IGOP)

Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming)

2020

25

-

-25

-

Christoffelstraat-Deldensestraat

2020

800

290

-

1.090

Grotestraat Zuid (planvorming)

2020

25

-

-25

-

KAS Busstation Wierdensestraat

2020

115

-

-115

-

Aalderinkshoek - fase 1 (planvorming)

2021

25

-

-25

-

Christoffelstraat-Deldensestraat

2021

595

-

-595

-

Grotestraat Zuid en omgeving

2021

75

-

-75

-

IGOP nazorg 2020

2021

53

-

-53

-

Kano inlaat De Aa

2021

75

-

-75

-

Kerkhofsweg

2021

100

-

-100

-

Largas H.R. Holstlaan

2021

460

-

460

OBA 4 - Kroosstraat en omgeving

2021

275

-

-

275

OBA 4 - Steffensweg

2021

185

-

-185

-

Relining 2021

2021

500

-

-

500

Rozenstraat

2021

20

-

-

20

Rumerslanden (Henk Höftenstraat)

2021

520

-

-

520

Investeringsruimte

2021

149

1.248

-

1.397

IGOP nazorg

2022

15

-

-

15

IGOP voorbereiding

2022

15

-

-

15

Klinkersleuven

2022

100

-

-

100

OBA 4 - Kroosstraat en omgeving

2022

235

-

-

235

Relining

2022

800

-

-

800

Rumerslanden

2022

640

-

-

640

Sluitersveld - visievorming

2022

10

-

-

10

IGOP onvoorzien

2022

340

-

-

340

Investeringsruimte

2022

985

698

-

1.683

Totaal Riolering (IGOP)

7.137

2.236

-1.273

8.100

Riolering (vGRP 2022-2026)

Grondwaterplan

2020

310

-

-310

-

Maatregelen afkoppelen

2020

425

-

-425

-

Verbetermaatregelen

2020

383

-

-383

-

OBA 4 - Steffensweg

2020

655

655

Ijsselstraat grondwater

2020

225

225

Ambachtstraat

200

200

Afkoppelen De Heemde

2021

9

-

-

9

Afkoppelen Marktstraat

2021

25

-

-

25

Zorgplicht afkoppelen

2021

356

-

-212

144

Zorgplicht afvalwater

2021

430

-

-430

-

Zorgplicht grondwater

2021

211

97

-

308

Brugstraat fietspad

2021

200

200

Busstation

2021

185

185

HR Holstlaan

2021

540

540

Kolken vervangen

2021

50

50

Rozenstraat grondwater

2021

35

35

Rumerslanden

2022

640

-

-

640

Maatregelen afkoppelen

2022

260

-

-

260

Investeringsruimte

2022

621

-

-

621

Totaal Riolering (vGRP 2022-2026)

3.670

2.187

-1.760

4.097

Afval

Ondergrondse afvalcontainers

2022

130

-

-

130

Totaal afval

130

-

-

130

Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu

10.937

4.423

-3.033

12.327

Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvest., ruimtelijke ord. en stedelijke vern.

-

-

-

-

Overige

Voormalig Huize Alexandra

2021

765

-

-

765

Totaal Overige

765

-

-

765

Overige

765

-

-

765

Totaal Kredieten

80.538

25.301

-3.865

101.974

Bedragen x 1.000 euro

Deze pagina is gebouwd op 07/18/2022 14:38:55 met de export van 07/18/2022 14:21:34